Miesięczne Archiwum: Styczeń 2016

0

Dyscyplina w magistracie

Pani burmistrz dyscyplinuje urzędników magistratu, m.in. poprzez egzekwowanie punktualnego przychodzenia do pracy. Jedną z pierwszych ofiar, które wpadły przy kontroli była znana dziennikarka i urzędniczka wydziału promocji miasta, Dorota Biziuk. Otóż Pani burmistrz w drugim dniu urzędowania o godz. 7.15 zjawiła się w holu magistratu kontrolując punktualność urzędników. Urzędowanie w...

0

Knucie w magistracie

Knucie ma w okolicach magistratu długą i „dobrą” tradycję. Zaledwie Ewa Kulikowska została wybrana na funkcję burmistrza, już się zaczęło pod jej fotelem ostre rycie. Złowieszcze knowania miały przyjąć formę referendum za odwołaniem Kulikowskiej. O tym traktuje tekst Martyny Tochwin w Nowinach Sokólskich, o czym niżej: N – jak najbardziej...

Wybory, wybory i … po wyborach 0

Wybory, wybory i … po wyborach

Listopadowe wybory samorządowe odbyły się w dwóch turach – 16 i 30 listopada. Pierwszą turę poprzedziły dwie debaty kandydatów na burmistrzów. Pierwsza debata, zorganizowana w Bakunówce przez Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej odbyła się bez publiczności, ponieważ organizatorzy przepytywali kandydatów przy drzwiach zamkniętych. Druga debata zorganizowana w Lirze, odbyła...