Miesięczne Archiwum: Styczeń 2017

1

Narciarstwo w Sokółce? Czemu nie!

W ostatnich dniach docierają do nas informacje na temat sukcesów sportowych narciarek. Informacje te mnie cieszą tym bardziej, że nie tylko w tzw. “siłowych” sportach, których nie jestem fanem, można odnosić sukcesy. Narciarstwo w Sokółce? Oczywiście, i to z sukcesami. A sukces ten to zasługa zawodników pochodzących z Klubów Sportowych...

9

Żwirownie – szansa czy przekleństwo Sokółki

Ostatnio w mediach regionalnych pojawiła się informacja o kontroli żwirowni działających w pobliżu Sokółki przeprowadzonej przez sokólski magistrat. Skontrolowano trzy żwirownie i okazało się, że zadeklarowały prowadzenie działalności na 2 hektarach, a w rzeczywistości wydobywają na 22 hektarach. W związku z tym uszczupliły budżet gminy na ok. 150 tys. zł...

1

Radni walczą ze smogiem

W całym kraju, w związku z gigantycznym smogiem, gminy starają się stworzyć programy niskoemisyjne, które mają na celu ograniczenie zanieczyszczeń, ale mają być też kluczowym dokumentem przy ubieganiu się o unijne środki finansowe w perspektywie lat 2014-2020. Jak przeczytałem na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce sokolka.pl, Gmina, mając...

2

Bocznica kolejowa po nowemu, a tak naprawdę po staremu

W ostatnim numerze “Nowin Sokólskich” z dnia 23 stycznia br. ukazało się ogłoszenie Burmistrz Sokółki w sprawie możliwości składania wniosków w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokółka. W ogłoszeniu podana jest podstawa prawna, czyli odpowiedni artykuł ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwała Rady Miejskiej...

2

Biernacki o szczebel wyżej?

Były dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, Mirosław Biernacki, już pracuje w Wojewódzkim Urzędzie pracy w Białymstoku. Czy teraz będzie kontrolował PUP w Sokółce? Jeśli tak, to jest to awans Biernackiego. Jeśli awans – to przez znajomości, czy może swoje kompetencje? Starosta sokólski, Piotr Rećko, zwolnił Mirosława Biernackiego z funkcji dyrektora...

1

Skuteczni radni

Na profilu społecznościowym Transportowa Sokółka pojawiła się informacja o problemach mieszkańców Sokółki korzystających z miejskiej komunikacji. Osoba/osoby zarządzające profilem zwróciły się też do mnie z zapytaniem w tym temacie. Ponieważ sam nie korzystam z komunikacji miejskiej, nie zauważałem problemu. Ale to, że go nie widzę, nie znaczy, że problemu nie...

17

Czy “dobra zmiana” w sokólskim sanepidzie będzie naprawdę dobra?

Lada dzień funkcję dyrektora w sokólskim sanepidzie obejmie Jadwiga Bieniusiewicz, dotychczasowy pracownik tej firmy i jednocześnie radna Rady Miejskiej w Sokółce obecnej kadencji. Czy awans dyrektorski Jadwiga Bieniusiewicz zawdzięcza posiadanym kompetencjom, cechom charakteru, szczęściu, pisaniu skarg na obecnego dyrektora sanepidu Antoniego Czaplejewicza, czy czemuś innemu? Wieść gminna niesie, że przyczyną...

2

Budżet Sokółki na 2017 rok uchwalony!

Na sesji w dniu 16 stycznia br. radni uchwali budżet Gminy Sokółka na rok 2017. Dyskusja trwała długo, szczególnie nad załącznikiem inwestycyjnym, gdyż inwestycje zawsze wzbudzają wielkie emocje. Ale jakże się uśmiałem po przeczytaniu artykułu o sesji budżetowej na portalu isokolka. Byliśmy chyba na różnych sesjach Panie Biziuk. Z artykułu...

1

Wojna o szpital sokólski – bitwa na głosy

Dużo emocji na sesji Rady Miejskiej w Sokółce wzbudziła dyskusja na temat dotacji dla sokólskiego szpitala. Burmistrz Ewa Kulikowska twierdziła, że pierwotnie zaplanowała dotację na budowę bloku operacyjnego sokólskiego szpitala w kwocie 150 tys. zł, ale w wyniku rozmowy z dyrektorem szpitala wyszło, że to dyrektor prosił tylko o 100...

0

Sawicki bez mandatu radnego…

Dziś zapadł wyrok w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w sprawie radnego Sławomira Sawickiego. Sąd podzielił stanowisko Wojewody Podlaskiego, który zarządzeniem z dnia 5 października 2016r. wygasił mu mandat. Fakty w tym przypadku są tak oczywiste, że nawet Sąd nie pozwolił dla radnego złożyć obszernych wyjaśnień w swojej sprawie. Zarówno...