Miesięczne Archiwum: Lipiec 2017

5

Wniosek radnego Cydzika o skierowanie skargi do Trybunału Konstytucyjnego przyjęty przez Radę Miejską

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej powróciła sprawa ciągle rozrastających się w naszej gminie żwirowni. Uważam, że niczym nieograniczony rozrost kopalni jest łamaniem prawa konstytucyjnego obywateli i zgłosiłem wniosek pod rozwagę radnych, aby Rada Miejska w Sokółce wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy ustawa prawo geologiczne i górnicze...

28

Sesja pisana na kolanie

W najbliższy poniedziałek, 31 lipca o godz. 14.00 została zwołana w trybie nadzwyczajnym sesja Rady Miejskiej. Wnioskodawcą zwołania sesji jest burmistrz Kulikowska, która być może po wielu nieobecnościach na kolejnych sesjach, pojawi się na najbliższej sesji. A być może się nie pojawi, ponieważ wieść gminna niesie, że burmistrz Kulikowska autobusem...

0

Telewizja Białystok o proteście mieszkańców Nowego Dworu

W Nowym Dworze trwa spór mieszkańców z wójtem Andrzejem Humiennym w sprawie lokalizacji spalarni odpadów. Wójt spalarni chce, tłumaczy, że jest to dobre dla Gminy, mieszkańcy boją się o swoje zdrowie, o swoje uprawy, o swoje spokojne dotąd życie. Walczą wszystkimi możliwymi sposobami, aby do budowy spalarni nie doszło. Mają...

0

Radni z Sokółki kontra wójt Kiejko

Dziś sprawa budowy asfaltowni we wsi Nowowola na terenie żwirowni stanęła na obradach sesji Rady Gminy Janów. Na spotkaniu w dniu 19 lipca br. o godz. 19.00 licznie przybyli mieszkańcy Nowowoli i okolic, zredagowali protest i zebrali podpisy dotyczące wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu w sprawie budowy wytwórni mas bitumicznych. Zdecydowali również...

2

Czy dojdzie do kontroli spółek miejskich?

Na sesji, w dniu 17 lipca ponownie postawiłem wniosek, aby dokonać kontroli w spółce Agromech za okres kadencji Prezesa Kostro. Rada Miejska w Sokółce wniosek przyjęła, czyli w spółce Agromech zostanie przeprowadzony audyt przez biegłego rewidenta. W przygotowanym przez prezesa Kostro sprawozdaniu za rok 2016 wyczytaliśmy, że spółka Agromech poniosła...

5

Piekiełko w Nowowoli Gmina Janów

Niedawno Sokółkę, a zwłaszcza okolice Bohonik, Bobrownik, Drahli obiegła informacja o planowanej lokalizacji wytwórni asfaltu na terenie jednej z działających tam żwirowni. Wzbudziło to wielkie protesty umęczonych mieszkańców, którzy żyją w kurzu, hałasie i ciągle pędzących ciężarówek ze żwirem i jeszcze do tego miał dojść smród z wytwórni. Po wielu...

2

Czas na inicjatywę obywatelską?

Ostatnio jako radni otrzymaliśmy pismo z projektem zorganizowania i pokazania mieszkańcom, ale też turystom odwiedzającym nasze miasto, historię Sokółki poprzez instalację tablic informacyjnych obrazujących wielkie postaci, które tworzyły historię Sokółki. Plansze ekspozycyjne z tymi osobami, które tworzyły historię Sokółki, miałaby stanąć w okolicach kina Sokół. Na planszach upamiętniono by m....

2

Przewodniczący komisji d/s Karcz Marek Awdziej skutecznie interweniuje

Po wtorkowych (11.07.2017r.) wydarzeniach w Karczach, które zaskoczyły i zbulwersowały nie tylko radnych, ale i mieszkańców Sokółki, przewodniczący komisji d/s Karcz radny Marek Awdziej bezpośrednio po tym zdarzeniu skontaktował się telefonicznie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku i następnego dnia udał się do odpowiednich organów, aby wspólnie wyjaśnić sprawę...

1

Oszustwo burmistrz Kulikowskiej

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 lipca br. po raz kolejny burmistrz Kulikowska podniosła temat zwolnienia i wypłaty odszkodowania dla byłego sekretarza Zbigniewa Tochwina. Został on dyscyplinarnie zwolniony z pracy przez obecną burmistrz Ewę Kulikowską. I po raz kolejny burmistrz na sesji zarzucała mi i radnemu Markowi Awdziej,...

0

Wystarczyło skutecznie wypowiedzieć umowę…

Mimo późnej pory (godz. 22.10), otrzymałem informację telefoniczną, że działania na składowisku odpadów w Karczach tak naprawdę rozpoczęły się dziś w godzinach porannych (ok. godz. 9.00). Na składowisko odpadów w Karczach wjeżdżały pojazdy ciężarowe wwożące nie tylko maszyny i urządzenia do obsługi wysypiska, ale również jakąś substancję nieznanego pochodzenia. Wszystko...