Miesięczne Archiwum: Lipiec 2017

5

Wniosek radnego Cydzika o skierowanie skargi do Trybunału Konstytucyjnego przyjęty przez Radę Miejską

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej powróciła sprawa ciągle rozrastających się w naszej gminie żwirowni. Uważam, że niczym nieograniczony rozrost kopalni jest łamaniem prawa konstytucyjnego obywateli i zgłosiłem wniosek pod rozwagę radnych, aby Rada Miejska w Sokółce wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy ustawa prawo geologiczne i górnicze...

28

Sesja pisana na kolanie

W najbliższy poniedziałek, 31 lipca o godz. 14.00 została zwołana w trybie nadzwyczajnym sesja Rady Miejskiej. Wnioskodawcą zwołania sesji jest burmistrz Kulikowska, która być może po wielu nieobecnościach na kolejnych sesjach, pojawi się na najbliższej sesji. A być może się nie pojawi, ponieważ wieść gminna niesie, że burmistrz Kulikowska autobusem...

0

Telewizja Białystok o proteście mieszkańców Nowego Dworu

W Nowym Dworze trwa spór mieszkańców z wójtem Andrzejem Humiennym w sprawie lokalizacji spalarni odpadów. Wójt spalarni chce, tłumaczy, że jest to dobre dla Gminy, mieszkańcy boją się o swoje zdrowie, o swoje uprawy, o swoje spokojne dotąd życie. Walczą wszystkimi możliwymi sposobami, aby do budowy spalarni nie doszło. Mają...

0

Radni z Sokółki kontra wójt Kiejko

Dziś sprawa budowy asfaltowni we wsi Nowowola na terenie żwirowni stanęła na obradach sesji Rady Gminy Janów. Na spotkaniu w dniu 19 lipca br. o godz. 19.00 licznie przybyli mieszkańcy Nowowoli i okolic, zredagowali protest i zebrali podpisy dotyczące wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu w sprawie budowy wytwórni mas bitumicznych. Zdecydowali również...

2

Czy dojdzie do kontroli spółek miejskich?

Na sesji, w dniu 17 lipca ponownie postawiłem wniosek, aby dokonać kontroli w spółce Agromech za okres kadencji Prezesa Kostro. Rada Miejska w Sokółce wniosek przyjęła, czyli w spółce Agromech zostanie przeprowadzony audyt przez biegłego rewidenta. W przygotowanym przez prezesa Kostro sprawozdaniu za rok 2016 wyczytaliśmy, że spółka Agromech poniosła...

5

Piekiełko w Nowowoli Gmina Janów

Niedawno Sokółkę, a zwłaszcza okolice Bohonik, Bobrownik, Drahli obiegła informacja o planowanej lokalizacji wytwórni asfaltu na terenie jednej z działających tam żwirowni. Wzbudziło to wielkie protesty umęczonych mieszkańców, którzy żyją w kurzu, hałasie i ciągle pędzących ciężarówek ze żwirem i jeszcze do tego miał dojść smród z wytwórni. Po wielu...

2

Czas na inicjatywę obywatelską?

Ostatnio jako radni otrzymaliśmy pismo z projektem zorganizowania i pokazania mieszkańcom, ale też turystom odwiedzającym nasze miasto, historię Sokółki poprzez instalację tablic informacyjnych obrazujących wielkie postaci, które tworzyły historię Sokółki. Plansze ekspozycyjne z tymi osobami, które tworzyły historię Sokółki, miałaby stanąć w okolicach kina Sokół. Na planszach upamiętniono by m....

2

Przewodniczący komisji d/s Karcz Marek Awdziej skutecznie interweniuje

Po wtorkowych (11.07.2017r.) wydarzeniach w Karczach, które zaskoczyły i zbulwersowały nie tylko radnych, ale i mieszkańców Sokółki, przewodniczący komisji d/s Karcz radny Marek Awdziej bezpośrednio po tym zdarzeniu skontaktował się telefonicznie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku i następnego dnia udał się do odpowiednich organów, aby wspólnie wyjaśnić sprawę...

1

Oszustwo burmistrz Kulikowskiej

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 lipca br. po raz kolejny burmistrz Kulikowska podniosła temat zwolnienia i wypłaty odszkodowania dla byłego sekretarza Zbigniewa Tochwina. Został on dyscyplinarnie zwolniony z pracy przez obecną burmistrz Ewę Kulikowską. I po raz kolejny burmistrz na sesji zarzucała mi i radnemu Markowi Awdziej,...

0

Wystarczyło skutecznie wypowiedzieć umowę…

Mimo późnej pory (godz. 22.10), otrzymałem informację telefoniczną, że działania na składowisku odpadów w Karczach tak naprawdę rozpoczęły się dziś w godzinach porannych (ok. godz. 9.00). Na składowisko odpadów w Karczach wjeżdżały pojazdy ciężarowe wwożące nie tylko maszyny i urządzenia do obsługi wysypiska, ale również jakąś substancję nieznanego pochodzenia. Wszystko...

14

Klęska burmistrz Kulikowskiej

Dziś na sesji Rady Miejskiej wnioski burmistrz Kulikowskiej krok po kroku upadały. Poczynając od bocznicy (radni po raz kolejny odrzucili wniosek), po przeznaczenie terenów przy ul. Tarasiewicza oraz naprzeciwko marketu Tesco, w okolicach ulicy Dywizjonu 303 (radni przywrócili przeznaczenie terenów zgodnie z wolą mieszkańców). Radni odrzucili również wniosek o podwyżce...

1

Radny Sławomir S. z zarzutami

Czarne chmury gromadzą się nad radnym Sławomirem S. Wiosną tego roku głośno było o tym, jak to głosował na dwie ręce. Mógł, czy nie mógł? Oto jest pytanie – mogłoby się rzecz cytując Williama Shakespeare’a. Radny S. w tej sprawie tłumaczył się pokrętnie i wielowątkowo – a że to był...

2

W oczekiwaniu na gorącą sesję Rady Miejskiej

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej jednym z punktów obrad była zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokółka. Zmiana studium, czyli pierwszy etap do zmiany przeznaczenia terenu. Jeśli nastąpi zmiana studium, drugim krokiem jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. I właśnie podczas ostatnich obrad radni debatowali nad zmianą studium zgodnie...

0

Ostatni dzwonek w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Dziś publikuję list mieszkanki Sokółki – garść refleksji na temat likwidowanego gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce. List miał się ukazać 2 lipca. Rozpoczęły się wakacje, czas odpoczynku. Jednak tegoroczne wakacje dla wielu nauczycieli, uczniów i rodziców są czasem refleksji, obaw i niepokoju. Co będzie ze szkołą...

1

Garść wspomnień o ludziach wielkiego serca

  Z rodziną Dochów mam wiele osobistych wspomnień, byliśmy przez wiele lat sąsiadami, a córka państwa Dochów Teresa jest moją matką chrzestną. Na mój wniosek nadano nazwę jednej z sokólskich ulic (w okolicy ZUS-u w Sokółce) imieniem Janiny i Antoniego Dochów. Rodzina Dochów Antoni Docha, ur. 13 czerwca 1894 –...