Kategoria: Opinie

0

Piknik w Kruszynianach

Niedzielne popołudnie (ostatnie też godziny długiego majowego weekendu), wspaniała pogoda i mnóstwo ludzi na pikniku w Kruszynianach. Cel szczytny – pomoc dla właścicieli słynnej Tatarskiej Jurty, rodzinie Bogdanowiczów. Pojechałem dziś tam z pewną dozą niepokoju i jakże się rozczarowałem. Radosna atmosfera, mnóstwo życzliwości i uśmiechnięci właściciele, którzy kilka dni temu...

0

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja

“Witaj majowa jutrzenko świeć naszej polskiej krainie…” Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja życzę wszystkim, aby przeżywanie tego ważnego dla nas święta umacniało poczucie tożsamości narodowej oraz dumę bycia Polakiem.

0

Kolejne posiedzenie komisji d/s Karcz

W związku z drugim już w mijającym tygodniu incydentem na składowisku w Karczach przewodniczący komisji specjalnej d/s Karcz Marek Awdziej zwołał w trybie pilnym posiedzenie komisji na poniedziałek 30 kwietnia br., godz. 15.00, sala 101 Urzędu Miejskiego w Sokółce. Wystosował też pismo do burmistrz Ewy Kulikowskiej o podjęcie odpowiednich działań...

0

Dotrzymujemy słowa danego mieszkańcom ulicy Niemena

Dobiegły końca prace na ulicy Niemena, a właściwie na jej niewielkim fragmencie.   Przypominam, że w ubiegłym roku Rada Miejska uchwaliła środki na wykonanie ulicy Niemena w Sokółce. Inwestycja została wykonana, ale… pozostawiono kilka domów bez wykonania jezdni i chodników. Chodziło o ok. 40 m. Mieszkańcy nie rozumiejąc tej sytuacji...

0

Pani burmistrz, kłamstwo ma krótkie nogi

W niedzielne przedpołudnie, 22 kwietnia o godz. 10.00 w sali Domu Kultury w Sokółce odbyło się spotkanie burmistrz Ewy Kulikowskiej z działkowcami Rodzinnych Ogrodów Działkowych Osiedle Centrum. Inicjatorką wystąpienia na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia ROD, jak mniemam, była burmistrz Kulikowska, wszak to w jej stylu – organizować spotkania, jątrzyć, mącić i...

0

Mieszkańcy listy piszą…

Trwają prace na Osiedlu Zielonym przy budowie tzw. deszczówki przy blokach. Wiadomym było, że przy pracach prowadzonych jesienią ubiegłego roku ekipa MPWiK, przy akceptacji i decyzji dyrektora Breńki, obcięła rury kanalizacyjne nie tylko dla pobliskiej plebanii, ale także rury, które od długich już lat odprowadzały wody opadowe z terenów przyblokowych. Manewr...

0

Nadzwyczajne obrady i nadzwyczajne problemy w sprawie Karcz

Wtorek, 17 kwietnia br., godz. 15.30 kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Co się takiego dzieje, że jest potrzeba zwołania ponownie nadzwyczajnych obrad Rady. W programie obrad trzy punkty. Dwa dotyczą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych oraz punkt dotyczący składowiska w Karczach. Link do zwołanej sesji poniżej....

0

Praca dla “swoich”?

Urząd Miejski w Sokółce pęka w szwach. I to dosłownie. Szeregowi pracownicy, a zwłaszcza oni, narzekają na ciasnotę, brak miejsca na dokumenty, teczki, segregatory. Sam niejednokrotnie widziałem sterty ułożonych nawet na podłodze dokumentów, których nie ma gdzie upchnąć i nie ma też komu ich opisać i niektórych z nich złożyć...

0

Gdzie te inwestycje, pani burmistrz?

Realizacja tegorocznego budżetu Gminy Sokółka porusza się niemrawo. Wprawdzie tzw. sezon budowlany można uznać za rozpoczęty, to realizacji inwestycji jakoś nie widać. Wprawdzie zaczęły się prace przy budowie ulicy Putry i coś tam ruszyło na Osiedlu Zielonym i chyba na ten moment na tym koniec. Czy to wykonawcy się nie...